Festividade de San CristovoFestividade de San CristovoSan Ramón é a festa maior da parroquia, aínda que San Cristovo, que é o noso patrón, celebra a súa festividade o 10 de xullo, sendo a segunda festa parroquial en importancia. Desde a miña saída do pobo alá por 1959, á idade de nove anos, non volvera a estar presente na celebración desta sinalada data, sendo os meus recordos de neno relativos á mesma practicamente nulos. As miñas visitas ao pobo nas vacacións anuais foron case exclusivamente no mes de agosto. Finalmente puiden satisfacer a miña curiosidade estando presente nesta data e participando na celebración.
Imaxe procesional de San Cristovo

Para ler o artigo completo clicar en "Seguir leyendo" que figura a continuación.

Festividad de San CristóbalFestividad de San Cristóbal 

San Ramón es la fiesta mayor de la parroquia, aunque San Cristóbal, que es nuestro patrón, celebra su festividad el 10 de julio, siendo la segunda fiesta parroquial en importancia. Desde mi salida del pueblo allá por 1959, a la edad de nueve años, no había vuelto a estar presente en la celebración de esta señalada fecha, siendo mis recuerdos de niño relativos a la misma prácticamente nulos. Mis visitas al pueblo en las vacaciones anuales han sido casi exclusivamente en el mes de agosto. Finalmente he podido satisfacer mi curiosidad estando presente en esta fecha y participando en la celebración.

Imagen precesional de San Cristóbal


Para leer el artículo completo clicar en "Seguir leyendo" que figura a continuación.

A Emigración estacional ou temporal 2/2A Emigración estacional ou temporal 2/2Continuo con outros oficios que foron exercidos estacionalmente polos nosos devanceiros. A excepción son os barquilleiros, que aínda que non corresponden á nosa parroquia, este entrañable oficio é de todos coñecido por gozar da súa presenza nas festividades locais e corresponder os seus vendedores a un municipio próximo ao noso. 

Para ler o artigo completo clicar en "Seguir leyendo" que figura a continuación.


A Emigración estacional ou temporal - 1/2A Emigración estacional ou temporal - 1/2(A extensión que finalmente ten este artigo fai aconsellable dividilo en dúas partes).


Para ler o artigo completo clicar en "Seguir leyendo" que figura a continuación.

Acontecementos relixiososAcontecementos relixiosos e moral na primeira metade do século XX

A visita da Virxe de Fátima á nosa parroquiaCasualmente decateime da visita da Virxe de Fátima á nosa parroquia, acontecemento que se produciu cara ao mes de marzo de 1949. Este feito singular espertou a miña curiosidade e púxenme a investigar as circunstancias de tan excepcional acontecemento.


Para ler o artigo completo clicar en "Seguir leyendo" que figura a continuación

Cerimonias Familiares - 2/2Cerimonias Familiares - 2/2Como continuación ás cerimonias familiares vou tratar nesta segunda parte o matrimonio e os funerais.


Para ler o artigo completo clicar en "Seguir leyendo" que figura a continuación.

Cerimonias Familiares - 1/2Cerimonias Familiares - 1/2


Neste post vou tratar do Bautismo, da Primeira Comuñón e da Confirmación.
Pra ler el artigo completo clicar en "Seguir leyendo" que figura a continuación.

Rexistros Parroquiais e estudos Xenealóxicos
Rexistros Parroquiais e estudos Xenealóxicos

Ejemplo de los primeros libros de nuestra parroquia con cubiertas de pergamino
Para ler o artígo completo clicar en "Seguir leyendo"


La Emigración estacional o temporal 2/2La Emigración estacional o temporal 2/2

Continuo con otros oficios que han sido ejercidos estacionalmente por nuestros antepasados. La excepción son los barquilleros, que aunque no corresponden a nuestra parroquia, este entrañable oficio es de todos conocido por haber disfrutado de su presencia en las festividades locales y corresponder sus vendedores a un municipio próximo al nuestro.